NASAの人口削減計画=2000年10月11日作成の未来計画文書「2025年頃の戦略課題/未来の戦争」

2013年07月01日作成記事からの再投 … 続きを読む NASAの人口削減計画=2000年10月11日作成の未来計画文書「2025年頃の戦略課題/未来の戦争」